ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.                              Τηλ. +30 210 3678600
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών          Φαξ  +30 210 3641002
Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς      e-mail: Kappa@kappasec.gr
Αρ.Αδείας: 3/88/1991    Αρ.ΓΕΜΗ: 1090801000                                                                                      
 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σύνθεση Δ.Σ.
Πρόεδρος: Σπύρος Μπέλλος
Αντιπρόεδρος: Μαρία Κομνηνού

Μέλη: Στέφανος Νούσιας

Κύριοι μέτοχοι:
Σπύρος Μπέλλος 90%
Μαρία Κομνηνού
   10%

Μετοχικό Κεφάλαιο : 1.100.000,00 uro

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και Παραγώγων. Συστάθηκε ως  ανώνυμη εταιρία το 1991, και αποτελεί την μετεξέλιξη του Χρηματιστηριακού Γραφείου της οικογένειας Κομνηνού με παρουσία στην Χρηματιστηριακή Αγορά από το 1921. Στις αρχές του 1996, η εταιρία αναδιοργανώθηκε κάτω από νέα διεύθυνση με έμπειρα στελέχη προερχόμενα τόσο από την χρηματιστηριακή αγορά όσο και από τον τραπεζικό χώρο, με βασικό μέτοχο και πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Σ. Μπέλλο. Βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης ήταν τόσο η αναδιοργάνωση και μηχανογράφηση της εταιρίας όσο και η επάνδρωσή της με τα πλέον ικανά και έμπειρα στελέχη της χρηματιστηριακής και τραπεζικής αγοράς με στόχο την επέκταση της «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων αλλά κυρίως την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε Ελληνες και αλλοδαπούς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Υπό την νέα διοίκηση η εταιρία έχει πετύχει μια εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου της στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Τον Νοέμβριο του 1997, η εταιρία απέκτησε άδεια Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γεγονός που της παρέχει την δυνατότητα να προσφέρει ευρεία γκάμα επενδυτικών υπηρεσιών. Στα μέσα του 1999 η «ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» έγινε μέλος του ΧΠΑ   ως ειδικός διαπραγματευτής τύπου Α και είναι από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα παράγωγα προϊόντα.

Προιόντα και υπηρεσίες

  • Χρηματιστηριακές Συναλλαγές, αναλύσεις και συμβουλές για μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Παροχή συμβουλών σε  επιχειρήσεις σχετικά με το κεφάλαιό τους καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές.  
  • Παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής.
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε   ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, για μετοχές και παράγωγα προϊόντα.
  • Θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών