ΚΑΠΠΑ Χρηματιστηριακή  Α.Ε.Π.Ε.Υ.                              Τηλ. +30 210 3678600
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών          Φαξ  +30 210 3641002
Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς      e-mail: Kappa@kappasec.gr
Αρ.Αδείας: 3/88/1991                                                                                      
 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Βαλαωρίτου 15, T.K. 10671

Αθήνα, Ελλάδα


Τηλ.  +30 210 3678600
Φαξ  +30 210 3641002
e-mail: Kappa@kappasec.gr